Boomonderzoek (inventariseren van grote boombestanden)

Prijs op aanvraag
Dit product is niet online te bestellen

Omschrijving

Boomtechnisch adviesbureau Boomtotaalzorg is gespecialiseerd in het inventariseren van grote boombestanden,vastgoedbeheer en onderhoudsgegevens.

GPS (Global Position System) bepaalt de boomlocatie, de veldgegevens worden verwerkt in GIS (Geographic Information System). Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies en grootgrondbezitters. Wij werken samen met Digitree.nl, de inventarisatiegegevens zijn uitwisselbaar met uiteenlopende boombeheersystemen.

De geïnventariseerde bomen worden visueel bekeken en beoordeeld. Hierbij worden o.a. de volgende kenmerken onderzocht:

  • Boomsoort
  • Stamdiameter (gemeten in cm, op 1,30 m boven maaiveld)
  • Kroondiameter (geschat in m)
  • Huidige conditie (conform conditiebepaling van Dr. Roloff)
  • Toekomstverwachting
  • Kwaliteit, op basis van conditie, structurele opbouw en toekomstverwachting
  • Steekproefsgewijs maken van profielkuilen/-boringen
  • Door visuele waarnemingen is de conditie en toekomstverwachting van de bomen te beoordelen waarbij gekeken wordt naar de stamvoet, stam en kroon, de diktegroei, knopzetting, eventuele aantastingen, verdikkingen en verzwakkingsymptomen
Toon meer Toon minder